1U - FPT Hà Nội

1,500,000đ
1 tháng
 • Không gian rack 1U
  Tốc độ mạng: 1 - 10 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Công suất điện: 500 W
  Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365
  KVM:
  Datacenter: FPT Hà Nội
  Thời gian cài đặt: 24h
  Đặc biệt
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng và /56 IPv6.
  Phù hợp các dòng R620 và R630.
  Hỗ trợ xử lý DDoS trong phạm vi 10 gbs

1U - Viettel HCM

1,600,000đ
1 tháng
 • Không gian rack 1U
  Tốc độ mạng: 1 - 10 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Công suất điện: 400 W
  Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365
  KVM:
  Datacenter: FPT Hà Nội
  Thời gian cài đặt: 24h
  Đặc biệt
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng và /56 IPv6.
  Phù hợp các dòng R620 và R630.
  Hỗ trợ xử lý DDoS trong phạm vi 10 gbs

2U - FPT Hà Nội

1,900,000đ
1 tháng
 • Không gian rack 2U
  Tốc độ mạng: 1 - 10 Gbps
  Băng thông: Không giới hạn
  Công suất điện: 750 W
  Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365
  KVM:
  Datacenter: FPT Hà Nội
  Thời gian cài đặt: 24h
  Đặc biệt
  Miễn phí 1 IP v4 Riêng và /56 IPv6.
  Phù hợp các dòng R620 và R630.
  Hỗ trợ xử lý DDoS trong phạm vi 10 gbs